Gratis hulp bij letselschade

Letsel opgelopen
U hebt letsel opgelopen. Dat is al vervelend genoeg. Nog aan het bijkomen van de schrif beseft u de consequenties, u maakt medische kosten en misschien hebt u zelfs beperkingen bij het doen van uw werk of bij het uitvoeren van uw huishoudelijke taken. Er zijn oplossingen. U moet echter wel weten welke oplossingen en hoe u hulp kunt inschakelen. Tevens moet u voldoende geld hebben om voor deze oplossingen te kunnen betalen. Hokke letselschade helpt u daarbij. Bij het inschakelen van de juiste hulpdiensten en specialisten en bij het verhalen van de kosten hiervan.

Smartengeld
Letselschade gaat gepaard met hinder en ongemakken. In het ergste geval is uw letsel blijvend. Ter compensatie hiervan krijgt u smartengeld. Hokke letselschade helpt u ook bij het verhalen van een toereikend en gepast smartengeld bedrag.

Gratis advies
Bij letselschade denkt men vaak aan verkeersongevallen. Ook bij letsel toegebracht door dieren (honden, katten, paarden etc.) is er vaak een aansprakelijke partij en kan uw letselschade verhaald worden. Letsel op uw werk opgelopen, een bedrijfsongeval gehad? Ook deze schade is vaak verhaalbaar.

Het is altijd lonend om contact met ons op te nemen voor gratis advies. Wij komen bij u langs, overal in Nederland.